NATUURHERSTEL

NATUURRESEVAAT DE IJZERMONDING

heraanleg

beplanten

 

De braakliggende gedeelten als gevolg van de afbraak werden beplant met duingras.

 

 

 

Na enkele jaren mooi hersteld.

begroeid na twee jaar

Opening natuurreservaat.

Op 2 april 2003 werd het nieuwe natuurreservaat officieel geopend. De werken waren het meest ambitieuze natuurherstelproject dat tot nu toe in Vlaanderen werd uitgevoerd. Het landschap van de IJzermonding veranderde totaal. Sinds het begin van het project werden af en toe zeehonden gesignaleerd, een goede indicator voor het succes ervan.

Minister Dua verandert marinebasis in natuurreservaat.

luchtfoto van hersted gebiedEen 130 hectare grote oase aan rust en natuur voor wandelaars en fietsers op de plaats waar vroeger dokken, wegen en gebouwen van een marinebasis stonden.
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua huldigt vandaag dan ook met bijzondere trots het nieuwe natuurreservaat 'De Ijzermonding' aan de kust in.
Het natuurherstel aan de Ijzermonding is niet alleen het grootschaligste natuurherstelproject dat totnogtoe in Vlaanderen werd uitgevoerd, maar ook een toonbeeld van consequent beleid. In 1993 werd de oude Marinebasis in uitvoering van het Duinendecreet beschermd, in 1996 werd het natuurherstelplan voor de Ijzermonding door de Universiteit Gent samen met het Instituut voor Natuurbehoud afgewerkt, in 1998 werd de voormalige marinebasis overgedragen van het ministerie van defensie naar het Vlaams Gewest, in 1999 werd het gebied aangewezen als Vlaams natuurreservaat en tussen september 1999 en maart 2003 werden de eigenlijke natuurherstelwerken uitgevoerd.
Het resultaat is een 130 hectare groot en gevarieerd natuurreservaat dat via een wandel- en fietstraject permanent zal kunnen bezocht worden van de Alexisstraat tot het oosterstaketsel.
Binnenkort zullen langs langs dit traject informatieluifels, fietsrekken, zitbanken en vogelobservatiehutten komen, zodat iedere bezoeker ten volle kan genieten van de pracht van de natuur.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua

natuurreservaat

natuurreservaat

De kreek van Lombardsijde.

kreek van Lombardsijde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019 - afgraven van stuk natuurreservaat