BEELDHOUWWERKEN IN NIEUWPOORT OP OPENBARE PLAATSEN

menu  

Inleiding

Dit naslagwerk is het resultaat van een initiatief van Friede Lox om van alle kunstwerken op openbare plaatsen in Nieuwpoort en deelgemeente Ramskapelle een lijst op te stellen.

Dit overzicht vormt een meerwaarde voor het kunstpatrimonium van de stad Nieuwpoort.

Friede Lox, secretaris van de Vrienden van het Patrimonium Nieuwpoort (VPN), secretaris van de Gidsenkring Westhoek, toeristisch gids, provinciaal afgevaardigde van de Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen (FTG) en bestuurslid van de culturele raad Nieuwpoort zorgde voor het merendeel van de teksten over kunstenaars en kunstwerken.

De auteur beseft maar al te goed dat deze lijst steeds aangepast moet worden. Sinds de beginfase in oktober 2013, hebben enkele beelden de plaats voor nieuwe aan-winsten van de stad moeten ruimen.

Zonder de technische hulp van Etienne Heyde kon dit project niet afgewerkt worden. Hij besteedde veel tijd aan de opmaak en voegde de lijvige catalogus aan de andere onderwerpen van zijn website www.zone-nieuwpoort.be toe.

Dames Anne-Marie De Baets en Lut Marcou en Heren, Jackie Beun, Paul Bourgois, Paul de Coninck, Roger Dansercoer (+VPN), Guido Demerre (VPN), Johan Den Baes (toeristisch gids), Etienne Desaever (VPN), Luc Filliaert (VPN), André Gysel (bestuurslid Gidsenkring Westhoek, toeristisch gids), Jo Ghijs, Erwin Pelgrim (bestuurslid culturele raad Nieuwpoort) en Valère Questier verleenden hun mede-werking.

Menige bron (naslagwerken en websites) werd geconsulteerd.

Woord vooraf

Nieuwpoort is een kuststad in volle bloei waar ook liefhebbers van beeldende kunst flink in de watten worden gelegd.  Kunst in de openbare ruimte is immers al jaren een prioriteit van het stadsbestuur. Iedere stad die zichzelf respecteert investeert in cultuur en bijgevolg staan de vele kunstwerken symbool voor een stad die floreert.

Kunst in de openbare ruimte is dan ook van groot belang voor de kwaliteit van het leven, voor het toerisme, de economie en niet in het minst voor de ontwikkeling van de stad.

Als stadsbestuur spannen we ons in om kunst in de openbare ruimte te integreren en zodoende alle inwoners van Nieuwpoort en haar bezoekers op een directe manier onder te dompelen in kunst en cultuur.

Nieuwpoort nam in het verleden ook telkens deel aan Beaufort.

Dankzij onze deelname aan deze internationale kunsttriënnale ontdekten duizenden bezoekers onze stad op een kunstzinnige manier.

Het stadsbestuur kocht meerdere kunstwerken van Beaufort aan, die samen met alle andere kunstwerken in onze openbare ruimte in deze catalogus uitvoerig worden beschreven.

Een oprecht woord van dank gaat uit naar Friede Lox, auteur van dit naslagwerk en Etienne Heyde die instond voor de opmaak. Verder willen we iedereen bedanken die aan het samenstellen van deze catalogus meewerkte.

Burgemeester Geert Vanden Broucke

Opmaak november 2019 – Etienne Heyde

terug

 
menu