FOTOWANDELINGEN 1999

 

IJzermonding

 
         
  Foto van de Yzermonding.  
         
 

De IJzer mondt uit in de Noordzee via het sluizencomplex te Nieuwpoort, de Ganzenpoot genoemd.  Zo komt het zoute water van de Noordzee, onder invloed van de getijdenwerking, dagelijks in kontakt met het zoete water vanuit het binnenland. Dit samenspel van zout- en zoetwater zorgen voor een bijzondere fauna en flora. De slikken overstromen twee maal per dag bij vloed . De schorren worden alleen bij springvloed overspoeld .

De afstand vanaf de sluizen tot de Noordzee is ongeveer 3800 meter. 

De wandelweg langs deze monding begint aan het Kattesas en eindigt aan het staketsel. Hij is ongeveer 2450 meter lang. Op de wegenkaarten is deze weg aangeduid als: Havengeul. Hij is reeds gedeeltelijk heraangelegd en bestaat uit een houten wandelweg (toegankelijk voor rolstoelen) en een fietspad. Een verandering van naam voor deze weg is beslist. Het gedeelte vanaf het Loodswezenplein tot aan de Louisweg (rood op het kaartje - 1000 meter) krijgt de naam Paul Orbanpromenade en het gedeelte vanaf de Louisweg tot aan het Kattesas (groen op het kaartje - 1450 meter) Robert Orlentpromenade.

Hier volgt een fotoalbum van het gebied.

 
         
  Plan van de Yzermonding met de aanduiding van de onderverdeling van het fotoalbum.  
FOTOALBUM
 1 Staketsel
 2 Loodswezenplein
 3 Overzet
 4 Vuurtoren
 5 Ex marinebasis
 6 Loodswezen tot Louisweg
 7 Ideeëntuinen
 8 Kuisbank
 9 Kromme Hoek
10 K.Y.C.N.
11 Seastar - Kattesas
12 Novus Portus - WSKLuM
13 Natuurreservaat
Tramhaltes:
A - Nieuwpoort-bad
B - Ysermonde
C - Cardijnlaan
Parkings:
Loodswezenplein
Louisweg
K.Y.C.N