FOTOWANDELINGEN 1999

 

Nieuwpoort

     
 

De stad werd gebouwd op de oostelijke uitloper van middeloude duinen en had ten opzichte van de omgeving een hogere ligging.

De eerste benaming van dit duineneiland was Sandeshoved (= zandplaat). Het strategische Sandeshoved werd echter door de Noormannen verwoest. Het in de elfde eeuw onbewoonbaar geworden gebied werd onder impuls van de Duineabdij te Koksijde stelselmatig drooggelegd.

Zo ontstond in 1150 aan de oever van de IJzer een nieuwe havennederzetting, Isera Portus genoemd. Isera Portus werd later Neoportus en in 1163 Novus Portus, later vervlaamst in Nieuwpoort. De oude stadswallen vallen samen met de Elisabethlaan, de Willem De Roolaan, de Astridlaan en de Kaai. De straten werden planmatig aangelegd in een dambordpatroon. 

 

    Marktplein.


Het stadhuis, de toren van de O.L.Vrouwe-kerk en een gedeelte van de hallen.

 

 

Het stadhuis in Neo-Vlaamse renaissance stijl dateert van 1922. Boven de ingang is het vroegere wapenschild van Nieuwpoort aangebracht. Het bestaat uit de afbeelding van een ploegende boer en een visser met de vermelding van de Latijnse naam Novus Portus.

 

     
    De stadshalle met de belforttoren. 
Reeds in 1280 was er sprake van een halle. Het huidige gebouw werd rond het jaar 1920 heropgebouwd met de oude bakstenen en heeft met zijn zelfde Gotische stijl hetzelfde uitzicht van de eerste halle.
 
  De laatgotische belforttoren is in de halle  ge├»ntegreerd en heeft een hoogte van 35 
meter.
   
    De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 1922 heropgebouwd nadat zij tijdens de eerste weereldoorlog volledig verwoest werd. Reeds in 1165 stond er hier een kapel. Rond de kerk werden er Noorse esdoorns en linden aangeplant.  
  De zuil herrinnert aan het feit dat men ooit een vierde kerkbeuk heef willen bouwen.    
     
     
   

De preekstoel.

Koning Albert I-monument

 
  Het schilderij " Het beleg van Nieuwpoort " van L. Moritz.
Het reusachtige doek meet 6 x 4 meter, en werd geschilderd in 1820 en stelt het einde van de Slag bij Nieuwpoort (1600) voor waarbij de Spaanse admiraal
Di Mendoza voor Maurits van Nassou wordt geleid.
   
    De Crypte links in de kerk naast het hoofd- altaar.  
     
     
  In de toren huist de beiaard met zijn 67 klokken.

Website beiaard: 
users.belgacom.net/beiaardnieuwpoort/

   
     
  Onder de wilde paardekastanjes aangeplant in 1928 het monument ter nagedachtenis van de Gesneuvelden en Oorlogslachtoffers van Nieuwpoort. Het beeld Art Nouveau-stijl is ontworpen door Pieter Bracke.    
 

Tussen de bomen de ruïnes van de Sint-Laurentiustoren of " Duvetorre ".

Het grootste gedeelte van de Nieuwpoortse geschiedenis ligt vervat in dit gebouw. Het bouwwerk was einde van de 13de eeuw een onderdeel van de Sint-Laurentiuskerk.
Na verwoesting van de kerk in 1383, liet Filips de Stoute er een kasteel optrekken dat bedoeld was als bastion tegen Engeland in de Honderdjarige oorlog.
Ook in de 16de eeuw was het een militair kwartier van de Spanjaarden. In de Hollandse tijd
(1815 - 1830) werden de oude kerkmuren gesloopt en werd de toren met een derde verlaagd, het metselwerk werd een stevige kruittoren van vijf verdiepingen.

Tijdens de eerste wereldoorlog was het een waarnemingstoren die in 1916 flink beschoten werd door de Duitsers en zo zijn huidige vorm kreeg.

 
     
     
  Jeane de Deyster heks van Nieuwpoort.
Op het terrein rond de Sint-Laurentiustoren zou 's nachts tot vier keer toe een sabat zijn gevierd met de duivel.
Ze werd op 10 mei 1650 veroordeeld tot de brandstapel. Het vonnis werd uitgevoerd op het marktplein op 16 mei.
   
    Vroeger het vredegerecht  nu het politiekantoor.  
  Het vissersmonument en de kaai.    
     
     
     
     
  Vismijn.

Op deze plaats is een ruime parking en tramhalte Nieuwpoort-Stad.

   
     
  Verzamel- praatbankje
           " OP t'BANKJE VAN t'WESTDIEP "
   
     
    Veilingzaal.  
  Het sluizencomplex " Ganzenpoot "
Het heeft een dubbele functie. De afwatering van de laag gelegen Polders, terwijl de sluizen het waterpeil van de kanalen ten behoeve van de scheepvaart kunnen regelen.
De havengeul staat in verbinding met de zes waterwegen.
   
     
         
    Koning Albert I-monument
Het werd 20 jaar na de wapenstilstand, in 1938 onthuld.
Het heeft een diameter van 30 meter en wordt gedragen door 20 zuilen in balkvorm. Het werd gebouwd met bakstenen van klei gedolven langs de IJzer. In vele stenen zijn nog de metalen glazuur van granaatscher-ven.
Zowel het ruiterstambeeld als de sokkel zijn 4 meter hoog. Het beeld werd gemaakt door Karel Aubroeck uit Temse.
 
  Foto's genomen vanop de wandelgang bovenaan het Koning Albert I-monument.    
     
     
     
     
       
  Brits monument.    
    IJzergedenkteken.
Hij stelt een vrouw voor die, boven een hoge zuil, afgewend van de vijand, de Belgische kroon beschermend in de handen houdt. De vier figuren rond het gedenkteken verbeelden de weerstand.

Het werd ingewijd op 26 oktober 1930.

Gemaakt door Pieter Braecke